Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master of Business Administration)
Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία
Back to Top