Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ξάνθη

Με έδρα την πόλη της Ξάνθης λειτουργούν τρία (3) τμήματα τα οποία προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  3. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Back to Top