Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Ορεστιάδα

Με έδρα την πόλη της Ορεστιάδας λειτουργούν δύο (2) τμήματα τα οποία προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Back to Top