Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Mεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν δύο (2) εξ αποστάσεως Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
  2. Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον
Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευση λειτουργεί ένα (1) εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Επιστήμες της Αγωγής: Πολιτισμική Ετερότητα και Εκπαίδευση
Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία λειτουργεί ένα (1) εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία
Στο Τμήμα Ιατρικής της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία λειτουργεί ένα (1) εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Κλινική – Χειρουργική Ανατομία
Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) λειτουργούν δύο (2) εξ αποστάσεως Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους
  2. 'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής
Στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί ένα (1) εξ αποστάσεως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία
Back to Top