Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Πολύγλωσση Διδασκαλία

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δυνατότητα διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα:
  1. Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
  2. Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον
Στο Μηχανικών Περιβάλλοντος λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δυνατότητα διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα:
  1. Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)
  2. Περιβάλλον και Συμπεριφορά (Environment and Behavior)
  3. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία(The Technologies of Environmental Legislation)
Στο Τμήμα Ιατρικής λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δυνατότητα διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα:
  1. Ρινολογία - Ρινοχειρουργική
  2. Βιο - Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δυνατότητα διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα:
  1. 'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής
Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δυνατότητα διδασκαλίας σε άλλη γλώσσα:
  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master of Business Administration)
Back to Top