Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Διατμηματικά

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργεί ένα (1) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων(Systems Engineering and Management)
  σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) λειτουργεί ένα (1) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. 'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής
  σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών λειτουργεί ένα (1) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρώπινες Επιστήμες
  σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa της Νάπολης Ιταλίας
Στο Τμήμα Ιατρικής λειτουργούν δύο (2) Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Ρινολογία - Ρινοχειρουργική
  σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών
 2. Βιο - Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
  σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων λειτουργεί ένα (1) Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  σε συνεργασία με το Διοίκηση Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά τεχνολογικού Τομέα
Back to Top