Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Διατμηματικά

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν δύο (2) Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
  σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ
 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
  σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ
Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας λειτουργεί ένα (1) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης
  σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής λειτουργεί ένα (1) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Λοιμώδη Νοσήματα- Διεθνής Ιατρική:Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη (Infectious Diseases- International Medicine:From Bench to Bedside)
  σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ
Back to Top