Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Αλεξανδρούπολη

Με έδρα την πόλη της Αλεξανδρούπολης λειτουργούν τέσσερα (4) τμήματα τα οποία προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
Back to Top