Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους
  2. 'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής
Back to Top