Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Πολυτεχνική Σχολή

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών λειτουργούν πέντε (5) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 2. Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον
 3. Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα
 4. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 5. Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (Systems Engineering and Management)
Στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών λειτουργεί ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρεις (3) κατευθύνσεις:
 1. Εξειδίκευση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών:
  α) Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
  β) Τεχνολογίες Συστημάτων και Δικτύων Επικοινωνιών
  γ) Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών.
Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 1. Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)
 2. Περιβάλλον και Συμπεριφορά (Environment and Behavior)
 3. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (The Technologies of Environmental Legislation)
Back to Top