Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας λειτουργούν δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης με πέντε (5) κατευθύνσεις: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία,Παπυρολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και Νεοελληνική Φιλολογία
  2. Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης
Στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις
Στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρώπινες Επιστήμες
Back to Top