Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Σχολή Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης λειτουργεί ένα (1) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργίας
Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων λειτουργούν τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
  1. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις (4) κατευθύνεις
  2. Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία
  3. Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων
Back to Top