Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Κοινωνικές,Πολιτικές & Οικονομικές Επιστήμες

Intro one

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master of Business Administration)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η λεπτομερή γνώση σε τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οικονομικών.Oι επιλογές που δίνονται μέσω του προγράμματος επιτρέπουν στους φοιτητές να εντρυφήσουν στην χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων μέσω πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών για την κατανόηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων των επιχειρήσεων.

  • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
  • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
  • ECTS: 120 Μονάδες
  • Δίδακτρα: 5.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας.

  • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
  • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
  • ECTS: 90 Μονάδες
  • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top