Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Νομική

Intro one

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με πέντε (5) κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί στην εξειδικευμένη σε βάθος μόρφωση των πτυχιούχων νομικών, στην εμβάθυνση δηλαδή και εξειδίκευσή τους σε βασικές επιμέρους επιστημονικές κατευθύνεις της νομικής επιστήμης και στη σε βάθος επιστημονική έρευνα.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: Δωρεάν
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας, της διδασκαλίας, της απόκτησης αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην ανάδειξη και υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας καθώς και στην υποδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
 • >
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην πρόσληψη φοιτητών και από χώρες της αλλοδαπής.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής αποσκοπεί:
α) στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιστημονικής εξειδίκευσης στα νομικά, οικονομικά, ιστορικά και πολιτικά ζητήματα, που σχετίζονται με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
β) στην απόκτηση εμπειρίας εκ μέρους των νέων επιστημόνων στα θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης των σχετικών αντικειμένων,
γ) στην ανάπτυξη της έρευνας πάνω σε νομικά, οικονομικά, ιστορικά και πολιτικά θέματα που αναφέρονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top