Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιστήμες Υγείας

Intro one

Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων - Παγκρέατος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Χειρουργική και τις παθήσεις Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδο-ουρολογία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ενδο-ουρολογία.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 20 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Κοινωνική Ψυχιατρική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στην Κοινωνική Ψυχιατρική.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

Σύντομα Διαθέσιμο.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 4.500 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Ιατρική του Ύπνου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική του Ύπνου.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Μεθοδολογία της Σύγχρονης Αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική άσκηση στην επιστήμη της Νεφρολογίας με έμφαση στη σύγχρονη μεθοδολογία της διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας και χρόνιας νεφρικής βλάβης και ιδιαίτερα των παθήσεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα:
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, πρακτική άσκηση και εκπαίδευση στο θέμα των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.600 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Κλινική – Χειρουργική Ανατομία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Κλινικής - Χειρουργικής Ανατομίας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο θέμα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Προγεννητικός Έλεγχος – Αντισύλληψη - Τοκετός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η κατάρτιση και εφαρμογή σύγχρονων εξεταστικών και διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα του Προγεννητικού Ελέγχου Αντισύλληψης - Τοκετού με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.500 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων να συμμετέχουν στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο δράσης και σε όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία και την Θεραπευτική με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Βιοηθική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η εις βάθος εκπαίδευση και γνώση, η έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές και μεθόδους της επανορθωτικής χειρουργικής των παθήσεων του ισχίου και του γόνατος.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Αγγειακή Προσπέλαση σε Ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η σε βάθος εκπαίδευση, έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές δημιουργίας, παρακολούθησης και διόρθωσης των Αγγειακών Προσπελάσεων.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα:
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εκπαίδευσης στη Χειρουργική Επιστήμη και Πρακτική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η πρακτική εκπαίδευση στις Χειρουργικές παθήσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 60 Μονάδες
 • Δίδακτρα:
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Ρινολογία - Ρινοχειρουργική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Ρινολογία - Ρινοχειρουργική.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 5.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Βιο - Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Η Διδακτική των Βιοεπιστημών (Didactics of Biosciences)

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.700 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

«Μεταφραστική Έρευνα στην Βιοϊατρική» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στις Βιοεπιστήμες και συγκεκριμένα στους τομείς αιχμής που αυτό καλύπτει.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 75 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

«Λοιμώδη Νοσήματα- Διεθνής Ιατρική:Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη» (“Infectious Diseases- International Medicine:From Bench to Bedside”)

<Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top