Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Πολυτεχνείο

ΜΔΗ28

Διαδικτυακά Πρωτόκολλα

Ο στόχος του μαθήματος είναι να αντιληφθεί ο σπουδαστής σε βάθος πώς λειτουργεί το Διαδίκτυο και τα πρωτόκολλα που αποτελούν τη βάση της αρχιτεκτονικής του. Βασική δεξιότητα που στοχεύει να δώσει το μάθημα είναι πως μπορεί χρησιμοποιηθεί το Διαδίκτυο σαν εργαλείο γεφύρωσης απομακρυσμένων μονάδων για δημιουργία κατανεμημένων συστημάτων.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2019
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.500 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 75 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.500 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (Systems Engineering and Management)

Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε κλάδους της Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνικών Συστημάτων.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.950 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Εξειδίκευση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών:

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας μέσα από την υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε τομείς αιχμής εξειδικευμένων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Έρευνας και μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα παραμένουν δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: Δωρεάν
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.250 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Περιβάλλον και Συμπεριφορά (Environment and Behavior)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να μεταδώσει τις αναγκαίες γνώσεις σε πτυχιούχους τμημάτων και σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της συμπεριφοράς ατόμων, οργανισμών, επιχειρήσεων και κέντρων λήψης αποφάσεων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (The Technologies of Environmental Legislation)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος - σε κάθε έκφανση αυτού - νομοθεσίας και κατ' επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top