Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιστήμες Αγωγής

Intro one

Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Cultural Sociology (Κοινωνιολογία του Πολιτισμού)

Το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση σκοπεύει στην προαγωγή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη κοινωνικών,εκπαιδευτικών,ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 20 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.800 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Πολιτισμική Ετερότητα και Εκπαίδευση

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι η επαγγελματική και επιστημονική ενδυνάμωση και ανάπτυξη πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα διασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα και προβλήματα των Επιστημών Αγωγής.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.800 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε τομείς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και της άτυπης, μη τυπικής και τυπικής Εκπαίδευσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.500 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να κατανοούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες, διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.740 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top