Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Κλασικές & Ανθρωπιστικές Σπουδές

Intro one

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία,Παπυρολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και Νεοελληνική Φιλολογία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι η προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της φιλολογικής επιστήμης.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης - όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική νομοθεσία - και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 3.900 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας είναι η προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η Ανθρωπογεωγραφία.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Intro one

Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρώπινες Επιστήμες

Το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης, στους τομείς της ψυχοπαιδαγωγικής της διδακτικής μεθοδολογίας της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα καταστούν ικανοί να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 4 Εξάμηνα
 • ECTS: 120 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.800 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top