Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιστήμες Γεωπονίας & Δασολογίας

Intro one

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενο του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που απα σχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτόν τομέα για την ανάπτυξη της χώρας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 75 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις (4) κατευθύνεις

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι η προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Δασολογική και Περιβαλλοντική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του προγράμματος, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την ακαδημαϊκή έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 75 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Έχει ως βασικό στόχο να προάγει τη γνώση και την υψηλού κύρους επιστημονική κατάρτιση σε σύγχρονα και καινοτόμα επιστημονικά πεδία, που προτείνουν και υιοθετούν σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους διαχείρισης φυσικών πόρων.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top