Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Επιστήμες Γεωπονίας & Δασολογίας

Intro one

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενο του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που απα σχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτόν τομέα για την ανάπτυξη της χώρας.

 • Έναρξη: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 75 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις (4) κατευθύνεις

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων είναι η προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Δασολογική και Περιβαλλοντική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας.

 • Έναρξη: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του προγράμματος, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την ακαδημαϊκή έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση.

 • Έναρξη: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια: 2 Εξάμηνα
 • ECTS: 75 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
α) Η κατανόηση των ιδιοτήτων των υποβαθμισμένων έναντι των λειτουργικών δασικών οικοσυστημάτων, της ανάγκης για οικολογική αποκατάσταση και των διάφορων τύπων αποκατάστασης (επίπεδο γνώσεων).
β) Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των φυσικών διεργασιών και της κλιματικής αλλαγής (επίπεδο δεξιοτήτων).
γ) Η εκτίμηση της επιτυχίας των αποκαταστάσεων, για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών (επίπεδο στάσεων).

 • Έναρξη: Θα ανακοινωθεί
 • Διάρκεια: 3 Εξάμηνα
 • ECTS: 90 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top