Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μερικής Απασχόλησης

Intro one

Τίτλος Προγράμματος 1

Σύντομα Διαθέσιμο.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Μήνες
 • ECTS: 20 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Intro two

Τίτλος Προγράμματος 2

Σύντομα Διαθέσιμο.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 2017
 • Διάρκεια: 3 Μήνες
 • ECTS: 20 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Lesson one

Τίτλος Προγράμματος 3

Σύντομα Διαθέσιμο.

 • Έναρξη: 01 Μαρτίου 201717
 • Διάρκεια: 3 Μήνες
 • ECTS: 20 Μονάδες
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top