Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας είναι η προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από συγγενείς προς την Ιστορία επιστήμες, όπως η Λαογραφία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Δημογραφία, η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης, η Διδακτική της Ιστορίας και η Ανθρωπογεωγραφία.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα

Ψυχοπαιδαγωγικές, διδακτικές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Ανθρώπινες Επιστήμες

Το Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών αποσκοπεί, μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής εφαρμογής και άσκησης:
α. στην εξειδίκευση και επικαιροποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης πτυχιούχων ελληνικών, ιταλικών ή άλλων ευρωπαϊκών Σχολών και Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Δια Βίου Μάθησης, στους τομείς της ψυχοπαιδαγωγικής της διδακτικής μεθοδολογίας της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής/εκπαίδευσης των νέων τεχνολογιών διδασκαλίας και εκπαίδευσης
β. στη διασφάλιση των επιστημονικών προϋποθέσεων για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
γ. στη σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα καταστούν ικανοί να παράγουν νέα γνώση στους προαναφερθέντες επιστημονικούς τομείς.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ: Master of Business Administration)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η λεπτομερή γνώση σε τομείς της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οικονομικών.Oι επιλογές που δίνονται μέσω του προγράμματος επιτρέπουν στους φοιτητές να εντρυφήσουν στην χρήση συγκεκριμένων μεθοδολογικών εργαλείων μέσω πραγματικών περιπτωσιολογικών μελετών για την κατανόηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων των επιχειρήσεων.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 5.000 €
Μάθε Περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία

 • Έναρξη: 01/02/17
 • ECTS: 20

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις και την έρευνα στο χώρο των γνωστικών πεδίων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας.

 • 5 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα
Back to Top