Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά New

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.500 €
Μάθε Περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων (Systems Engineering and Management)

Αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε κλάδους της Οργάνωσης και Διοίκησης Τεχνικών Συστημάτων.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.950 €
Μάθε Περισσότερα

Εξειδίκευση στις Σύγχρονες Τεχνολογίες του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας μέσα από την υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε τομείς αιχμής εξειδικευμένων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Τεχνολογίας, της Επιστήμης και της Έρευνας και μέσα από αυτήν τη διαδικασία θα παραμένουν δημιουργικοί και παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχύτατα αναπτυσσόμενης τεχνολογίας.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: Δωρεάν
Μάθε Περισσότερα

Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη (Environmental Engineering and Science)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η οργάνωση και λειτουργία μεταπτυχιακών σπουδών που αφορούν στην περιβαλλοντική μηχανική, τεχνολογία και επιστήμη.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.250 €
Μάθε Περισσότερα

Περιβάλλον και Συμπεριφορά (Environment and Behavior)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να μεταδώσει τις αναγκαίες γνώσεις σε πτυχιούχους τμημάτων και σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της συμπεριφοράς ατόμων, οργανισμών, επιχειρήσεων και κέντρων λήψης αποφάσεων σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (The Technologies of Environmental Legislation)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος - σε κάθε έκφανση αυτού - νομοθεσίας και κατ' επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα συναφή με το αντικείμενο του γνωστικά πεδία της σύγχρονης Γεωπονικής επιστήμης με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την καινοτομία, ώστε να εμπλουτισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που απα σχολείται στον ευρύτερο χώρο της Γεωργίας με στελέχη ικανά να ηγηθούν ομάδων πρωτοπορίας εξειδικευμένης γνώσης στον κρίσιμο αυτόν τομέα για την ανάπτυξη της χώρας.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top