Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής με πέντε (5) κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποσκοπεί στην εξειδικευμένη σε βάθος μόρφωση των πτυχιούχων νομικών, στην εμβάθυνση δηλαδή και εξειδίκευσή τους σε βασικές επιμέρους επιστημονικές κατευθύνεις της νομικής επιστήμης και στη σε βάθος επιστημονική έρευνα.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: Δωρεάν
Μάθε Περισσότερα

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας, της διδασκαλίας, της απόκτησης αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην ανάδειξη και υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας καθώς και στην υποδοχή μεταπτυχιακών φοιτητών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής έρευνας και διδασκαλίας και την απόκτηση αντίστοιχης εμπειρίας στα ως άνω αντικείμενα και ειδικότερα στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε αναβαθμισμένες, υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές, στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας, στην υποστήριξη νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και στην πρόσληψη φοιτητών και από χώρες της αλλοδαπής.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής αποσκοπεί:
α) στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιστημονικής εξειδίκευσης στα νομικά, οικονομικά, ιστορικά και πολιτικά ζητήματα, που σχετίζονται με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη,
β) στην απόκτηση εμπειρίας εκ μέρους των νέων επιστημόνων στα θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης των σχετικών αντικειμένων,
γ) στην ανάπτυξη της έρευνας πάνω σε νομικά, οικονομικά, ιστορικά και πολιτικά θέματα που αναφέρονται στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα

Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.200 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα

Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.200 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα

Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.200 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top