Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Κλινική Χειρουργική Ανατομία New

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της Κλινικής - Χειρουργικής Ανατομίας.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα

Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο θέμα της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Προγεννητικός Έλεγχος - Αντισύλληψη - Τοκετός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η κατάρτιση και εφαρμογή σύγχρονων εξεταστικών και διαγνωστικών μεθόδων που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα του Προγεννητικού Ελέγχου Αντισύλληψης - Τοκετού με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.500 €
Μάθε Περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων να συμμετέχουν στην υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στο χώρο δράσης και σε όλα τα εργασιακά πεδία και ειδικότητες.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα

Κλινική Φαρμακολογία - Θεραπευτική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στην Κλινική Φαρμακολογία και την Θεραπευτική με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης κλινικής έρευνας.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Βιοηθική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα και Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα

Επανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η εις βάθος εκπαίδευση και γνώση, η έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές και μεθόδους της επανορθωτικής χειρουργικής των παθήσεων του ισχίου και του γόνατος.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top