Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Στελέχη Εκπαίδευσης στις Επιστήμες της Αγωγής

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων δασκάλων και παιδαγωγών στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο των προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Εκπαίδευση στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε ζητήματα εκπαίδευσης στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Cultural Sociology (Κοινωνιολογία του Πολιτισμού)

Το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση σκοπεύει στην προαγωγή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη κοινωνικών,εκπαιδευτικών,ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.800 €
Μάθε Περισσότερα

Πολιτισμική Ετερότητα και Εκπαίδευση

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι η επαγγελματική και επιστημονική ενδυνάμωση και ανάπτυξη πτυχιούχων διαφόρων ειδικοτήτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα

Ετερότητα και Παιδαγωγική του Θεάτρου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευση είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Παιδαγωγική Επιστήμη με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα διασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευσή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα και προβλήματα των Επιστημών Αγωγής.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.800 €
Μάθε Περισσότερα

Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε τομείς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και της άτυπης, μη τυπικής και τυπικής Εκπαίδευσης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.500 €
Μάθε Περισσότερα

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, προκειμένου να κατανοούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές διεργασίες, διά των οποίων λαμβάνουν χώρα αλλαγές που σχετίζονται με το περιβάλλον, με σκοπό να είναι ικανοί να προωθήσουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές στρατηγικές για την αειφόρο περιβαλλοντική διαχείριση και διάδοση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση είτε σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και οργανώσεις.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 1.740 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα
Back to Top