Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακά

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις (4) κατευθύνεις

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Δασολογική και Περιβαλλοντική επιστήμη, όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για την παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του προγράμματος, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την ακαδημαϊκή έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση..

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα

Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.100 €
Μάθε Περισσότερα

Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) είναι η πρακτική εκπαίδευση στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης και άλλων συναφών παρεμβάσεων για την πρόληψη και αποκατάσταση μυοσκελετικών τραυματισμών αθλητών και αθλουμένων τόσο οξέων όσο και χρόνιων.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.500 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα

'Ασκηση και Ποιότητα Ζωής

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και καθοδήγηση μεθόδων και τεχνικών για τη βελτίωση της απόδοσης αθλητών ή/και ομάδων υψηλών προδιαγραφών και αγωνιστικών απαιτήσεων

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.500 €
 • Online
Μάθε Περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία,Παπυρολογία, Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και Νεοελληνική Φιλολογία

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι η προαγωγή της φιλολογικής παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών όσο και στην ανάπτυξη ειδικής επιστημονικής έρευνας. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποβλέπει: στη διεύρυνση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών και τη μεγαλύτερη εξειδίκευσή τους στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της φιλολογικής επιστήμης.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα

Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης - όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική νομοθεσία - και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top