Μεταπτυχιακά & Δια Βίου Εκπαίδευση

Όλα τα Προγράμματα

Αγγειακή Προσπέλαση σε Ασθενείς με Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η σε βάθος εκπαίδευση, έρευνα και η πρακτική άσκηση στις αρχές δημιουργίας, παρακολούθησης και διόρθωσης των Αγγειακών Προσπελάσεων.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: €
Μάθε Περισσότερα

Εκπαίδευση στη Χειρουργική Επιστήμη και Πρακτική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η πρακτική εκπαίδευση στις Χειρουργικές παθήσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: €
Μάθε Περισσότερα

Ρινολογία - Ρινοχειρουργική

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Ρινολογία - Ρινοχειρουργική.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 5.000 €
Μάθε Περισσότερα

Βιο - Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στις Βιοϊατρικές και Μοριακές Επιστήμες και τις εφαρμογές τους στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών με την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης εργαστηριακής και κλινικής έρευνας.

 • 4 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 4.000 €
Μάθε Περισσότερα

Η Διδακτική των Βιοεπιστημών (Didactics of Biosciences)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Παιδαγωγικής, της Διδακτικής Μεθοδολογίας και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης επιστημόνων στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Βιοεπιστημών στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και σε προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης ενηλίκων Βιοεπιστημόνων.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 2.700 €
Μάθε Περισσότερα

«Μεταφραστική Έρευνα στην Βιοϊατρική» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη μεταφραστική έρευνα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στις Βιοεπιστήμες και συγκεκριμένα στους τομείς αιχμής που αυτό καλύπτει.

 • 2 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα

Λοιμώδη Νοσήματα- Διεθνής Ιατρική:Από το Εργαστήριο στην Κλινική Πράξη

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των Λοιμωδών Νοσημάτων και της Διεθνούς Ιατρικής.

 • 3 Εξάμηνα
 • Δίδακτρα: 3.000 €
Μάθε Περισσότερα
Back to Top